Lyréns Plåt AB plåtslagare hjälper dig med
byggnadsplåt, ventilation och snöskottning av tak

Lyréns Plåt AB

Våra plåtslagare och ventilationsmontörer hjälper dig

Lyréns Plåt AB i Filipstad är ett företag med lång erfarenhet och stor kompetens vad gäller byggnadsplåt och ventilation. Vi har kunnig och erfaren personal och är lokalt förankrade sedan mer än 50 år i Filipstad och Karlstad med omnejd. 

Detta och att vi har egen tillverkning av plåtprofiler samt att vi installerar och servar luftbehandlingssystem både hos företag och privatpersoner ger oss en unik möjlighet att tillgodose alla våra kunders önskningar och behov inom såväl byggnadsplåt som ventilation. Under vintern så erbjuder vi också snöskottning av tak. Här nedan beskriver vi våra olika tjänster mer ingående. Har du fler frågor så kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut dem.

ROT-avdraget

Vi sköter allt när det gäller ROT-AVDRAGET.
Läs mer om det här.

CERTIFIERINGAR

Certifierad OVK-kontrollant.
Läs mer här.

CERTIFIERAD
VENTILATIONSMONTÖR

SAKKUNNINGA I
TAKSÄKERHET

BYGGNADSPLÅT

Vi tillverkar plåtprofiler på beställning, bl.a. vindskivor, fönsterbleck och takavvattnings-produkter, skorstensrör och mycket mer. Vi har även produkter inom taksäkerhet – vi säljer och monterar: takstegar, takbryggor, räcken, snörasskydd, glidskydd, nock och takfots-räcken. Vi kan helt enkelt tillverka det mesta som specialbeslag efter kundens egna mått. Vi är sakkunniga i taksäkerhet och följer Taksäkerhetskommitténs branschstandard.

VENTILATION

Vi installerar och utför service av luftbehandlingssystem – vi hjälper dig hitta system för bästa inneklimat. Vi samarbetar med branschens ledande leverantörer och kan på så sätt erbjuda kvalitativa produkter. Vi utför även injustering av luftbehandlingssystem för bra luftflöde i alla rum i offentliga miljöer eller privata hushåll, på både befintliga objekt och nyproduktion. Vi utför luftmätning och OVK besiktning på alla förekommande anläggningar.

SNÖSKOTTNING AV TAK

Under vintertid håller vi tak snö- och isfria genom snöskottning och borttagning av istappar. Ett viktigt arbete för allas säkerhet. Vi anlitas av såväl företag som privatpersoner och utför arbete på alla typer av tak – villor, industrier m.m.

På Lyréns Plåt är vi sakkunniga i taksäkerhet och följer Taksäkerhetskommitténs branschstandard då vi utför arbeten på hög höjd.

Vill du veta mer om Lyréns Plåt AB

och vilka vi är som arbetar här kan du läsa om det under fliken Om oss
och har du andra frågor så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna.
Ring till vårt kontor på: 
070-570 13 98

Lyréns Plåt AB
Industrivägen 5
682 33 FILIPSTAD

Call Now Button